Đang tải...
Đang gửi...

Tin tức

Thắng Lợi Coffee - Cà phê bền vững Rainforest Alliance

16/12/2021

Vào ngày 16/12/2021, Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi đã chính thức được tổ chức quốc tế uy tín Rainforest Alliance trao chứng thư công nhận về tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững. Rainforest Alliance là một tổ chức phi chính phủ bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững bằng cách chuyển đổi tập quán trồng trọt, kinh doanh cũng như hành vi người tiêu dùng.

Xem chi tiết