Đang tải...
Đang gửi...

Lịch sử hình thành & phát triển

          Nông trường cà phê Thắng lợi, tiền thân của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Thắng Lợi hôm nay được thành lập ngày 01 tháng 03 năm 1977 và được công bố ra mắt vào ngày 20 tháng 04 năm 1977. Trên cơ sở tiếp thu 317 ha cà phê của một số đồn điền tư nhân để lại. Ngày đầu xây dựng mới chỉ có 160 CBCNV, trải qua hơn 40 năm xây dựng – phát triển và trưởng thành cho đến hôm nay Công ty TNHH một thành viên Cà phê Thắng Lợi có gần 1.200 CBCNVLĐ, quản lý sản xuất kinh doanh trên 1.782 ha cà phê thuộc các loại hình sản xuất góp vốn nhà nước nắm giữ 51% , hộ CNV 49% giá trị vườn cà phê trên đất, thực hiện theo mô hình khoán gọn trên 1.200 ha cà phê ; hình thức liên kết phát triển sản xuất giữa công ty với CBCNV công ty là 576 ha và trên 200 ha cà phê liên kết giữa công ty với Tập đoàn sản xuất cà phê Cuôr Đăng thuộc xã Cuôr Đăng – huyện Cư M'gar, HTX3 thuộc xã  EaKnuêc – huyện Krông Păc với 520 hộ 100% là người đồng bào thiểu số tại chỗ.

          Trong hơn 40 năm qua đã 3 lần chuyển đổi từ Nông trường quốc doanh Thắng Lợi thành Công ty Cà phê Thắng Lợi và nay là Công ty TNHH một thành viên Cà phê Thắng Lợi . Cùng với quá trình chuyển đổi của công ty là quá trình đổi mới cơ chế, hình thức khoán ; từ khoán cung đoạn sang khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động năm 1988. Từ khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động sang khoán Hợp đồng hợp tác đầu tư sản xuất cà phê và phân chia sản phẩm theo giá trị góp vốn công ty 51% , hộ CNV 49% năm 1998 và đến hình thức  khoán gọn đang áp dụng hiện nay thể hiện sự  đổi mới vượt bậc ngày càng nâng cao tinh thần làm chủ thực sự của người lao động trong quá trình lao động sản xuất  tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội mang lại quyền lợi thoả đáng cho người lao động nhận khoán.

          Bên cạnh đó trong những năm giá cả cà phê trên thị trường thế giới tụt giảm kéo theo giá cả cà phê của thị  trường nội địa giảm xuống mức thấp nhất làm cho sản xuất kinh doanh của công ty bị thua lỗ. Đến năm 2002 tập thể lãnh đạo công ty đã quyết tâm đổi mới một cách toàn diện trong công tác lãnh đạo quản lý sản xuất kinh doanh, đặc biệt đã đổi mới công nghệ chế biến sau thu hoạch trên cơ sở đầu tư công nghệ chế biến ướt và chế biến khô để làm hàng chất lượng cao bán cho bạn hàng nước ngoài. Từ đó đến nay chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, uy tín giữa công ty với bạn hàng ngày càng được thắt chặt đảm bảo sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao.