Đang tải...
Đang gửi...

Quy mô hoạt động

          Công ty TNHH một thành viên Cà phê Thắng Lợi có gần 1.200 CBCNVLĐ, quản lý sản xuất kinh doanh trên 1.782 ha cà phê. Công ty có 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 17 đơn vị sản xuất, phục vụ trực thuộc. Công ty đang quản lý tổng nguồn vốn của nhà nước tại công ty là 131 tỷ đồng.

          Công ty TNHH một thành viên Cà phê Thắng Lợi nằm trong vùng chuyên canh sản xuất cà phê xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk. Có điều kiện thuận lợi về địa hình và đất đai,  xây dựng hồ EaNhái huyền thoại với diện tích mặt thoáng 300 ha, trữ lượng nước hàng năm trên 10 triệu m3, có 27 km kênh mương bê tông trải dài khắp công ty  đủ điều kiện cung cấp nước tưới cho cà phê trong mùa khô hạn. Là một doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa chế biến và trực tiếp kinh doanh xuất khẩu cà phê chất lượng cao ra thị trường thế giới. Luôn vận dụng sáng tạo, hợp lý các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước và chính phủ ban hành gắn liền với điều kiện thực tế của công ty