Đang tải...
Đang gửi...

Tổ chức đoàn thể

          1. Công đoàn

         Từ ngày ra đời đến nay, công đoàn Công ty đã trải qua 14 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội đều gắn liền với từng thời kỳ lịch sử và phát triển trưởng thành của công ty. Hiện nay, công đoàn công ty có 16 công đoàn bộ phận, 53 tổ công đoàn, 16 tổ nữ công với trên 230 đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

        Công đoàn công ty luôn tổ chức tốt phong trào hoạt động công đoàn, làm tốt công tác tuyên truyền, giao dục CBCNVC-LĐ, 100% CBCNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn Công ty luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, luôn bênh vực và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người lao động, cụ thể: Kết hợp với chuyên môn, đồng tổ chức đại hội CNVCLĐ, ký thoả ước lao động tập thể, xây dựng nội quy, quy chế làm việc trong công ty, tham mưu cùng chuyên môn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động.

         Công đoàn Công ty đã nhiều lần vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn lao động Tỉnh Đắk Lắk, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc và nhiều cán bộ, công nhân lao động Công ty được khen thưởng.

          2. Đoàn thanh niên

         Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Cà Phê Thắng Lợi là một tổ chức đoàn thể hoạt động dưới sự chỉ đạo và lãnh đạo của Huyện đoàn Krông Pắc và Đảng ủy - Hội đồng thành viên - Ban tổng giám đốc Công ty. Hiện nay Đoàn thanh niên công ty gồm có 6 chi đoàn với 44 đoàn viên thanh niên.

          Một số hoạt động của đoàn thể Công ty:

1. Phong trào bảo vệ môi trường


2. Phong trào lao động sản xuất


3. Phong trào lao động công trình thanh niên

4. Phong trào  thể dục thể thao

5. Phong trào văn hóa văn nghệ

 

6. Phong trào chung tay ​góp sức vì cộng đồng