Đang tải...
Đang gửi...

Thành tích giải thưởng

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

 

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định, nội dung ghi nhân

1999

Cờ thi đua Chính phủ

Đã có thành tích: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 1999

2000

Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới

Quyết định số 365/KT-CTN, ngày 26/08/2000 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2008

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 978/QĐ-UBND, ngày 29/04/2009 của UBND tỉnh

2009

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số Quyết định số 1333/QĐ-UBND, ngày 01/06/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk

2009

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 222/QĐ-BCA ngày 24/12/2009 của Bộ Công an đã có thành tích dẫn đầu phong trào "Vì an ninh tổ quốc"

2010

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1183/QĐ-UBND, ngày 13/05/2011 đã có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2010

2011

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1251/QĐ-UBND, ngày 08/06/2012 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2011

2012

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 755/QĐ-UBND, ngày 17/04/2013 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2012

2013

Cờ thi đua của Bộ Công an

Quyết định số 6994/QĐ-BCA ngày 19/12/2013 của Bộ Công an, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ năm 2013

2013

Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 1083/QĐ TTg ngày 07/07/2014 của thủ tướng chính phủ về dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2013

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định, nội dung ghi nhân

1994

Huân chương Lao động hạng Nhất

Quyết định số 538/QĐ-CTN, ngày 29/08/1995 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có thành tích  xuất sắc trong công tác, góp phần  vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

2000

Huân chương Chiến công hạng Nhì

Quyết định số 299/QĐ-CTN, ngày 24/07/2000, của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có thành tích xuất sắc đã có thành tích trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ từ năm 1996 - 2000

1987

Huân chương Lao động hạng Ba

Quyết định số 23/QĐ-CTN, ngày 31/08/1987 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần  vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

2004

Bằng khen Chính phủ

Quyết định số 1475/QĐ-TTg, ngày 27/12/2004, của Thủ tướng Chính phủ

2005

Bằng khen của Bộ Thương mại

Quyết định số 1420/QĐ-BTM ngày 05/09/2006 của Bộ Thương mại, có thành tích xuất khẩu xuất sắc năm 2005

2008

Bằng khen của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

Quyết định số 68/QĐ-UBQG ngày 01/09/2008 của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế về  được giải thưởng sao vàng đất việt năm 2008

2011

Huân chương Độc lập hạng Ba

Quyết định số 2357/QĐ-CTN, ngày 13/12/2011, của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

2011

Bằng khen

Quyết định số 1251/QĐ - UBND, ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2011

2012

Bằng khen

Quyết định số 755/QĐ-UBND, ngày 17/04/2013 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2012

2014

Bằng khen

Quyết định số 296/QĐ-BCA ngày 23/01/2015 của Bộ Công an, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

2014

Bằng khen

Quyết định số 2133/QĐ-UBND, ngày 14/08/2015 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2014

2015

Bằng khen

Quyết định số 3236/QĐ-UBND, ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015

2015

Bằng Khen

Quyết định số 3101/PTM, ngày 01/12/2015 của Phòng Thương Mại Việt Nam đã có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 2015

2015

Bằng khen

Quyết định số 254, ngày 25/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015

2015

Bằng khen

Quyết định 205-QĐ-BHXH ngày 17/02/2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v/v: Đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2014-2015

2016

Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định 1805-QĐ-TTg ngày 20/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v: “Đã hoàn thành suất sắc toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu thi đua yêu nước của Tỉnh Đắk Lắk năm 2015”

2016

Bằng Khen

Quyết định 2996/UBND ngày 11/10/2016 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắk về Đã có thành tích xuất sắc  trong phong trào bảo vệ ANTQ giai đoạn từ năm 2006 - 2016

2016

Bằng khen

Quyết định 1688/UBND ngày 06/07/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách pháp luật Thuế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.

2017

Bằng khen

Quyết định số 1094/UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về đã có nhiều thành tích trong hoạt động xuất nhập khẩu cà phê của Tỉnh năm 2017