Đang tải...
Đang gửi...
SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA ĐẶC BIỆT CHẾ BIẾN ƯỚT R1

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA ĐẶC BIỆT CHẾ BIẾN ƯỚT R1

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA ĐẶC BIỆT CHẾ BIẾN ƯỚT R1
  • Độ ẩm (Moisture): 12,5 % max
  • Hạt đen (Black beans): 0,1 % max
  • Hạt bể (Broken beans): 0,3 % max
  • Tạp chất (Foreign matter): 0,1 % max
  • Kích cỡ (Bean size): 90 %/S18
  • Thành phần: Cà phê Robusta
  • Đánh bóng ướt (Water polished)
  • Cách thức sản xuất: Chế biến ướt
  • Chứng nhận: UTZ và Rainforest Alliance
  • Quy Cách: 60 Kg trong bao tải đay

Liên hệ đặt hàng