Đang tải...
Đang gửi...
SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN KHÔ LOẠI 1, SÀNG 16 CLEAN

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN KHÔ LOẠI 1, SÀNG 16 CLEAN

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN KHÔ LOẠI 1, SÀNG 16 CLEAN
  • Độ ẩm (Moisture): 12,5 % max
  • Hạt đen (Black beans): 0,1 % max
  • Hạt bể (Broken beans): 0,3 % max
  • Tạp chất (Foreign matter): 0,1 % max
  • Kích cỡ (Bean size): 90 %/S16
  • Thành phần: Cà phê Robusta
  • Cách thức sản xuất: Chế biến khô
  • Chứng nhận: UTZ và Rainforest Alliance
  • Quy Cách: 60 Kg trong bao tải đay


 

Liên hệ đặt hàng