Đang tải...
Đang gửi...
SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CLEAN

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CLEAN

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CLEAN
  • Độ ẩm (Moisture): 12,5 % max
  • Hạt đen (Black beans): 0,1 % max
  • Hạt bể (Broken beans): 0,3 % max
  • Tạp chất (Foreign matter): 0,1 % max
  • Kích cỡ (Bean size): 90 %/S16
  • Thành phần: Cà phê Robusta
  • Cách thức sản xuất: Chế biến khô
  • Chứng nhận: UTZ và Rainforest Alliance
  • Quy Cách: 60 Kg trong bao tải đay


 

Liên hệ đặt hàng