Đang tải...
Đang gửi...
SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN ƯỚT R2

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN ƯỚT R2

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN ƯỚT R2
  • Độ ẩm (Moisture): 12,5 % max
  • Hạt đen (Black beans): 0,1 % max
  • Hạt bể (Broken beans): 0,3 % max
  • Tạp chất (Foreign matter): 0,1 % max
  • Kích cỡ (Bean size): 90 %/S13
  • Thành phần: Cà phê Robusta
  • Cách thức sản xuất: Chế biến ướt
  • Chứng nhận: UTZ và Rainforest Alliance
  • Quy Cách: 60 Kg trong bao tải đay

Liên hệ đặt hàng