Đang tải...
Đang gửi...
SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN ƯỚT R1, SÀNG 16

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN ƯỚT R1, SÀNG 16

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN ƯỚT R1, SÀNG 16
  • Độ ẩm (Moisture): 12,5 % max
  • Hạt đen (Black beans): 0,1 % max
  • Hạt bể (Broken beans): 0,3 % max
  • Tạp chất (Foreign matter): 0,1 % max
  • Kích cỡ (Bean size): 90 %/S16
  • Thành phần : Cà phê Robusta
  • Đánh bóng ướt (Water polished)
  • Cách thức sản xuất : Chế biến ướt
  • Chứng nhận : UTZ và Rainforest Alliance
  • Quy Cách : 60 Kg trong bao tải đay

 

Liên hệ đặt hàng