Đang tải...
Đang gửi...

Công Ty Đại Chúng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

28/04/2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Xem chi tiết
Một số hình ảnh về hoạt động của công ty

14/06/2018

Chúng tôi đã hoạt động tích cực, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng quy chế UBND tỉnh ban hành, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; bảo đảm tính khách quan, trung thực, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng .

Xem chi tiết
Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi: Hiệu quả từ nỗ lực tái canh cây cà phê

13/06/2018

Cây cà phê, sau thời gian dài khai thác dần trở nên già cỗi, cho năng suất ngày một thấp. Một trong những giải pháp để đảm bảo năng suất và nâng cao chất lượng cho vườn cà phê là tái canh, nhưng đây cũng không phải là một việc dễ dàng. Bằng sự quyết tâm cao và nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi đã mạnh dạn đầu tư tái canh vườn cà phê của mình và đang trở thành một trong những doanh nghiệp điển hình có được thành công trong hoạt động tái canh cây cà phê.

Xem chi tiết