Đang tải...
Đang gửi...
SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN KHÔ R1

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN KHÔ R1

SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHẾ BIẾN KHÔ R1
  • Độ ẩm (Moisture): 12,5 % max
  • Hạt đen (Black beans): 0,1 % max
  • Hạt bể (Broken beans): 0,3 % max
  • Tạp chất (Foreign matter): 0,1 % max
  • Kích cỡ (Bean size): 90 %/S16
  • Thành phần : Cà phê Robusta
  • Đánh bóng ướt (Water polished)
  • Cách thức sản xuất : Chế biến khô
  • Chứng nhận : UTZ và Rainforest Alliance
  • Quy Cách : 60 Kg trong bao tải đay

Liên hệ đặt hàng